Kondolence og begravelsesbøn for Khawâridj og oprørere

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Er det tilladt at bede begravelsesbønnen for en oprører eller Khâridjî? Må jeg gå hjem til deres familier og beklage sorgen?

Svar: Uanset hvad beder man begravelsesbønnen for en anden muslim, selvom han har dræbt et menneske eller endda en muslim. Han bliver ikke vantro på grund af det, og så længe han ikke bliver vantro – beder man begravelsesbønnen for ham.

Angående kondolencen, kan spørgsmålet diskuteres, fordi den består af opmuntring til den handling – og folk kan få dårlige tanker om dig. Gå derfor ikke for at beklage sorgen.

Nogle af følgerne af et vantro lands statsborgerskab

Forfatter: `Allâmah Muhammad bin `Abdillâh as-Subayyil

Kilde: Hukm-ut-Tadjannus bi Djinsiyyah ghayr Dawlah Islâmiyyah, side 6

Efter langvarige mundtlige forskninger med brødre og lærde som har viden om de europæiske landes statslige tilstand og system, blev det klargjort at uanset hvem der tager deres statsborgerskab – betragtes han som en af dem og behandles som dem. Han vil blive dømt med deres love når det kommer til private formål og arv. Han har ingen ret til at blande sig i sine børns liv når de bliver myndige – og det er ligegyldigt om de er drenge eller piger. For eksempel har faderen ingen ret til at forhindre hans myndige datter i at gå til bordeller, spritbutikker eller underholdningssteder.

al-Fawzân om at tage et vantro lands statsborgerskab

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Anses det for at være en alliance med de vantro at tage et vantro lands statsborgerskab? Er det tilladt?

Svar: Ja. Det er en måde de anvender deres love på ham. Det er en måde de anvender deres love på ham. Der blev skrevet flere bøger om dommen for at tage et vantro lands statsborgerskab og at det er en måde at underordne sig deres lov og lydighed.

al-Albânî om at tage et vantro lands statsborgerskab

Taler: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî

Kilde:

 

Spørgsmål: Hvad er dommen for at opsige sit muslimske lands statsborgerskab og tage i stedet et vantro lands statsborgerskab?

Svar: Det er intet andet end at alliere sig med de vantro.

Værre end utugt, tyveri og mord

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Er innovationer som ikke er hedenske værre end store synder?

Svar: Ja. Innovationen er mere ond. Iblîs elsker innovationen mere end han elsker synder. Iblîs elsker den mere end han elsker utugt, tyveri og mord. Han elsker innovationen mere end han elsker disse store synder, fordi han ved at den leder til vantro, afgudsdyrkelse og ekstremisme – til forskel fra synder, hvis udøvere får skyldfølelse og angrer sig. Innovatoren angrer sig ikke, fordi han mener at han har ret.

Definitionen af øjentjeneri (Riyâ’)

Forfatter: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde: al-Qawl al-Mufîd (1/117)

Øjentjeneri indebærer at man tilbeder Allâh sådan at mennesker ser en – så at de roser ham for at være en tilbeder. Formålet er altså ikke at man tilbeder for menneskernes skyld; havde det været det – ville handlingen have været større afgudsdyrkelse. Dette er tilsyneladende kun et eksempel. Ellers kan det også dreje sig om at udføre en god handling for at få et godt ry blandt mennesker. Dette hører også til øjentjeneri.

Derimod hører det ikke til øjentjeneri at tilbede for at mennesker kan rette sig efter en. Dette hører til kaldet til Allâhs عَزَّ وَجَلَّ religion. Profeten صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ sagde:

إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا وَلِتَعَلَّمُوا صَلاَتِي

“Jeg gjorde dette for at I skal rette jer efter mig og lære min bøn.” (al-Bukhârî 917 og Muslim 544)

Er øjentjeneri værre end innovation?

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Er øjentjeneri (Riyâ’) værre end innovation?

Svar: Øjentjeneri er afgudsdyrkelse. Øjentjeneri er afgudsdyrkelse – og afgudsdyrkelse er værre end innovation.

Al innovation leder til vantro

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Innovation leder til vantro. Gælder dette kun for dogmatisk innovation?

Svar: Nej. Det gælder for alle innovationer:

كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ وَكُلَّ ضَلاَلَةٍ فِي النَّارِ

“Hver nyhed er en innovation, hver innovation er en vildfarelse – og hver vildfarelse er i Ilden.” (an-Nasâ’î 1578)

Der findes ingen innovation man skal tage let på og vende det blinde øje til.

Da gør man Takfîr på individer

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Gør man Takfîr på individer som efter fremlægning af beviser praktiserer større afgudsdyrkelse – eller er dommen generel?

Svar. Man gør Takfîr på individerne. Hvis der er blevet forklaret til dem og de har forstået og bliver ved – bliver de dermed vantro.

Tarâwîh i samling er ikke en innovation

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Hvor autentisk er det at `Umar bin al-Khattâb رَضِيَ اللهُ عَنْهُ sagde:

“Sikke en fremragende innovation.”?

Hvordan tilbagevises Sûfiyyah med hensyn til denne tvivl?

Svar: Det drejer sig om en sproglig innovation. Tarâwîh er jo ikke en innovation. `Umar refererede til Tarâwîh, ikke også? Han samlede alle bag en imâm. Det var altså hvad `Umar refererede til – og det er ikke en innovation. Det er en Sunnah som profeten صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ praktiserede før han døde. Han ledte folk i bønnen i tre eller fire nætter. Da han frygtede at den ville blive en pligt for dem, stoppede han af barmhjertighed med at komme. Dermed forblev handlingen rekommanderet og blev aldrig en pligt. Tarâwîh forblev en bekræftet Sunnah fra profeten صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ og de retfærdige Salaf.

Det er altså en Sunnah og ikke en innovation. Da `Umar sagde “sikke en fremragende innovation”, refererede han til at alle blev samlet bag en imâm. Det var en glemt handling. Det var ligesom en ny handling, fordi folk havde glemt den. `Umar genoplevede denne Sunnah og samlede folk bag en imâm – ligesom de var da profeten صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ledte dem i bønnen.