`Abdullâh bin az-Zubayr og al-Husayn som bevis for oprør mod magthaveren?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Spørgsmål: Visse beviser at det er tilladt at gøre oprør mod magthaveren med `Abdullâh bin az-Zubayrs oprør mod al-Hadjdjâdj og al-Husayns oprør mod Yazîd. Er denne konklusion korrekt?

Svar: `Abdullâh bin az-Zubayr gjorde ikke oprør mod magthaveren, for efter Yazîds død forblev sagen uafklaret. `Abdullâh bin az-Zubayr gik ud på dette tidspunkt hvor muslimerne ikke havde en generel leder.

Han var en eminent ledsager og en Mudjtahid, må Allâh være tilfreds med ham, og gjorde derfor ikke oprør mod muslimernes generelle leder.

Hvad angår al-Husayn, blev han bedraget da han blev tilkaldt og forrådt af Shî`ah. De kaldte ham til at komme til dem og da han faldt i fælden forlod de ham og han blev dræbt – må Allâh være tilfreds med ham. Så han blev bedraget af dem.