Hylder innovatoren for at få ham på sin side

Taler: `Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî (d. 1435)

Kilde: al-Adjwibah al-Athariyyah `an-il-Masâ’il al-Manhadjiyyah, side 107-108

Spørgsmål: Hører det til Salafs manhadj at hylde en afviger for at vinde hans hjerte over, få ham til Salafs manhadj eller påvirke hans tilhængere?

Svar: Det hører ikke til Salafs manhadj at blødgøre kaldet til Allahs religion (Tamyi`) ved at hylde Ahl-ul-Bid`as afvigere offentligt for at få dem og deres tilhængere på sin side. Den som ønsker at tiltrække syndere og især mennesker med afvigende troslærer og metodiker skal støtte sin bevisførelse med Qur’ânen, Sunnah og Salafs forståelse, sætte sin lid til Allâh og oprigtigt lægge vægt på sin velvilje. Allâh vil lade den som Han vil vejlede acceptere sandheden og praktisere den – og Han vil lade den som Han vil vildlede afvise og hade sandheden og dens tilhængere.

Hvis en person ikke tager Allâhs rene forskrift til sig, er hans godhed og rigtighed intet at se frem til.