Dommen for at følge med begravelsesoptoget for en muslim

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde: Madjmû`-ul-Fatâwâ (17/167-168)

Spørgsmål: Hvad er dommen for at følge med begravelsesoptoget for en muslim? Skal alle muslimer gøre det?

Svar: De lærde siger at kun visse muslimer er skyldig at vaske liget, indsvøbe det, bære det og begrave det. Hvis nogle gør det, behøver resten ikke at gøre det. Profeten  har dog opfordret til deltagelse i begravelsesoptoget og sagde:

“Den som overværer en begravelsesceremoni indtil bønnen har fundet sted, får en qirât. Og den som overværer den indtil liget er begravet får to qirat. De spurgte: “Hvad er to qirât for noget?” Profeten  sagde: “De modsvarer to enorme bjerge.”” (al-Bukhârî 1325 og Muslim 945)