Den gamle og den kronisk syge i Ramadhân

Taler: Imâm `Abdul-`Azîz bin `Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Kilde: Tuhfat-ul-Ikhwân, side 171-172

Spørgsmål: Anser De, at den gamle og den kronisk syge er forpligtet til at føde de fattige?

Svar: De, der ikke er i stand til at faste på grund af alderdom eller kronisk sygdom, er forpligtede til at fodre en fattig person for hver udebleven dag – hvis de altså er i stand til det. Den fatwa gav ledsagerne, herunder Ibn `Abbâs.