Personligheder hvis grundlæggende fejl de lærde har advaret imod