Sayyid Qutbs bagtalelse af `Uthmâns kalifat

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Hvad menes med at `Uthmâns رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ kalifat var et tomrum mellem to Shaykher (Abû Bakr og `Umar) og `Alî bin Abî Tâlib? Er det sandt?

Svar: Det er en falsk tale. Han bagtaler `Uthmâns kalifat. Ham som siger dette i sine bøger er kendt. Dette er bagtalelse af `Uthmâns kalifat og typisk Shî`ahs lære.

`Uthmâns رَضِيَ اللهُ عَنْهُ kalifat var et gyldigt kalifat. Han blev valgt af samrådet som bestod af mænd som Allâhs profet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم var tilfreds med da han døde, og som blev udnævnt af `Umar. De enedes om ham og muslimer var tilfredse med hans kalifat. Kun en person som er mere vildledt end sit æsel bagtaler hans kalifat. Shaykh-ul-Islâm sagde:

“Den som bagtaler nogen af disse lederes kalifat er mere vildledt end sit æsel.” (al-`Aqîdah al-Wâsitiyyah, side 118)

[Sayyid Qutb sagde:

“Jeg anser at `Alîs kalifat var en naturlig fortsættelse af Abû Bakrs og `Umars tidligere kalifat og at `Uthmâns epoke var et tomrum mellem dem begge.” (al-`Adâlah al-`Idjtimâ`iyyah, side 206, femte udgave)]