Forskellen mellem Sayyid Qutb og an-Nawawî og Ibn Hadjar

Taler: `Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

Kilde:

 

Spørgsmål: Hvis man advarer imod Sayyid Qutb’s bøger, siger visse at an-Nawawî og Ibn Hadjar også begik fejl.

Svar: Er han og Ibn Hadjar og an-Nawawî lige? Nej. Ibn Hadjar og an-Nawawî tilhører Ahl-ul-Hadîth som har begået fejl i visse aspekter. De fejlfortolkede Allâhs egenskaber. Hvad angår Sayyid Qutb, hvad skal man sige når `Abdullâh ad-Duwaysh alene fandt 181 fejl i hans fortolkning af Qur’ânen? Derudover er der også hans fejl i “al-`Adâlah al-Idjtimâ`iyyah” og andre bøger.