al-Fawzân om Shaykh Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî og hans bog om Sayyid Qutb

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Der er udgivet en bog “Adhwâ’ Islâmiyyah `alâ `Aqîdati Sayyid Qutb wa Fikrih”. Dens forfatter er Rabî` al-Madkhalî. Hvad synes De om denne bog, og tilhører forfatteren lærde som De kender til?

Svar: Der er ingen tvivl om, at forfatteren tilhører de lærde. Han er færdiguddannet på det islamiske universitet. Han har taget viden fra de lærde og han er kendt, og al lovprisning tilhører Allâh.

Angående (Sayyid Qutbs) fejl han har nævnt, kan du sammenligne dem med (Sayyid Qutbs bog) “Fî Dhilâl-il-Qur’ân”. Han har nævnt sidenumrene. Såfremt han tager fejl, skal du klargøre det. Ellers er det obligatorisk at acceptere sandheden. Det er altså obligatorisk at acceptere sandheden.

Han har nævnt fejl i bogen og sidenumrene hvor de befinder sig. Henvis til dem og sammenlign dem med hans tale. Hvis du opdager fejl, oplys forfatteren om det, må Allâh belønne dig – og hvis du opdager at han har ret, er du forpligtet til at acceptere det.