Konsekvenserne af at bagtale magthaverne og de lærde

Forfatter: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde: Sharh al-Arba`în an-Nawawiyyah, side 349

Bagtalelse varierer afhængigt af dens forskellige konsekvenser.

Det er alvorligere at bagtale magthaverne end at bagtale almindelige borgere. Dette fører til at borgerne begynder at hade magthaverne. De kommer at blive ulydige og undlade at udføre det obligatoriske som de har pålagt dem. Faktum er, at det kan føre til at de gør væbnet oprør mod dem. Som følge deraf opstår der ondskab kun Allâh kender til.

Det samme gælder for de lærde. Det er alvorligere at bagtale dem end at bagtale andre. Bagtalelse af de lærde indebærer ikke kun at deres personligheder angribes, men også den religiøse kundskab som de forkynder. Hvis den lærdes værdi synker i borgernes øjne, kommer de ikke at tage imod kundskab fra dem.

Således advarer jeg jer mod dét som jeg advarede jer mod inden, nemlig mennesker som jeg anser sår fordærv på jorden. De sidder i seancer og bagtaler den ene og den anden. Men hvis du spekulerer lidt over deres egen tilstand, opdager du at de har flere fejl end dem, de bagtaler.

Pas på disse mennesker! Sympatiser ikke med dem! Jag dem væk fra jeres seancer! De sår fordærv på jorden – uanset om det er deres hensigt eller ej. Da der opstår fordærv, anses dens udøver for at være en fordærver – uanset hensigt. Hvis fordærv derimod er hans hensigt, er hans skade større og alvorligere.