Intet bevis i oprøret mod Yazîd

Taler: `Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi`î (d. 1422)

Kilde: Tuhfat-ul-Mudjîb, side 194-195

Spørgsmål: Passer det at `Abdullâh bin az-Zubayr gjorde oprør mod Yazîd bin Mu`âwiyah? Hvordan tilbagevises Surûriyyûn som argumenterer med denne hændelse?

Svar: Yazîd bin Mu`âwiyah blev ikke lovet troskabsløftet af Ahl-ul-Hill wal-`Aqd (fornuftige lærde og ledere). Når Mu`âwiyah spurgte en mand hvad han mente om Yazîd, sagde han:

“Hvis jeg siger sandheden kommer jeg til at frygte dig. Og hvis jeg lyver, kommer jeg til at frygte Allâh. Derfor er jeg stille og siger ingenting.”

Jeg kan lide denne udtalelse.

Til dem, der fordømte det troskabsløfte hørte `Abdur-Rahmân bin Abî Bakr as-Siddîq som sagde:

“Det er kejsernes troskabsløfte.”

Det vil sige at det er kejserne som arver magten mens muslimerne vælger den retmæssige kalif. Imâm Ahmad رَحِمَهُ اللهُ sagde om Yazîd bin Mu`âwiyah:

“Vi hverken elsker eller bagvasker ham.”

adh-Dhahabî sagde:

”Han var en dårlig mand men ikke vantro.”

Der var nogle fortræffelige ledsagere som gjorde oprør mod Yazîd og de var tusind gange bedre end ham.

Der ligger intet bevis i `Abdullâh bin az-Zubayrs og al-Husayns oprør. På trods af at han gjorde mange store synder, var det bedre ikke at gøre oprør – og være tålmodig i stedet.