Hvorfor styrer magthaveren med menneskelige love?

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde:

 

Spørgsmål: Anses lederen som undlader at styre med Qur’ânen og Sunnah og i stedet implementerer franske eller engelske love for at være…

Svar: Det kræver studier. Hvad er det som har fået dem at handle på denne måde? Har nogen som hævder at have viden narret dem og fortalt dem at det ikke er i modstrid med Sharî`ah eller hvad? Dommen i denne sag skal behandles for hvert enkelt tilfælde.