Hvor mange Takbîrât skal der gøres til begravelsesbønnen?

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde: Madjmû`-ul-Fatâwâ (17/134-135)

Spørgsmål: Hvor mange Takbîrât skal der gøres til begravelsesbønnen? Hvad gør den som er gået glip af nogen Takbîr?

Svar: Begravelsesbønnen har fire og fem Takbîrât. Der rapporteres hadîther som nævner op til syv Takbîrât [al-Bayhaqî (4/13)]. Dét som er bekræftet i Muslims “as-Sahîh” er dog fem. Der skal altså gøres Takbîr fire eller fem gange. De bedende skal oftest lave fire Takbîrât og sommetider fem, bare for at praktisere denne Sunnah. Tilbedelsen som er blevet rapporteret på forskellige måder skal helst varieres af og til, så at personen praktiserer alle typer af Sunnah.

Såfremt en person tilslutter sig begravelsesbønnen når imâmen siger den tredje Takbîr, hvorved det er tid til at bede for den døde, beder han for den døde – fordi profeten  sagde:

فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا

“Dét I når af bønnen skal I bede.” (al-Bukhârî 636 og Muslim 602)

De lærde siger at, når imâmen har gjort Taslîm, har den som er forsinket et frit valg; han kan gøre Taslîm med imâmen eller tage om det han har misset. Hvis liget stadigvæk er der og han er i stand til at tage om dét han har misset på en korrekt vis, tager han det missede om, på en korrekt vis. Og hvis liget er fjernet, tager han om de missede Takbîrât og gør Taslîm.