Må kvinder besøge begravelsespladsen “al-Baqî`”?

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde: Madjmû`-ul-Fatâwâ (17/319)

Spørgsmål: Må kvinder besøge begravelsespladsen “al-Baqî`”?

Svar: Det er forbudt for kvinder at besøge gravene, uanset om det drejer sig om al-Baqî` eller andre. Profeten forbandede kvinder der besøger gravene. Denne rapportering er enten autentisk eller god.