Hvad er dommen for at grave graven op for at tage den dødes guld?

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde: Madjmû`-ul-Fatâwâ (17/203-204)

Spørgsmål: En pige brændte ihjel i en brand. Da vi vaskede og begravede hende, indså vi at hun havde guldsmykker på hænderne – og øreringe. Er det tilladt at grave graven op for at tage guldet?

Svar: De behøver ikke grave pigens grav op for at tage guldet, men kan gøre det hvis det sker umiddelbart efter begravelsen. Efter pigens død er guldet deres ejendom. De kan dog kun gøre det efter henvendelse til de ansvarlige myndigheder – for at undgå kaos.