Disse anklager Salafiyyûn for hårdhed

Taler: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Kilde: al-Idjâbât al-Djaliyyah `an-il-Qadhâyâ al-Manhadjiyyah, side 62-65

Spørgsmål: Der er mennesker som beskylder dagens Salafiyyah for hårdhed og mener, at kalderne bør være milde mod Ahl-ul-Bid`a. Er det korrekt? Hvordan tilbagevises de, med tanke på at tider og folk ændrer sig?

Svar: At Salafiyyûn anklages for hårdhed er ikke noget nyt. Det er gammelt. Endda siden Ahmad bin Hanbals dage (og selv før ham og efter ham) og frem til i dag har usandhedens tilhængere kun været i stand til at bekæmpe sandhedens tilhængere med bagvaskelse og forvrængning. Hårdhed er ikke den eneste anklage. Hårdheden er kun én beskyldning i mængden. De beskylder dem for at være Khawâridj, Mudjassimah og Mushabbihah. Hver sekt beskylder dem for det som er i modstrid med deres usunde dogme.

Djahmiyyah kalder dem Mushabbihah og Mudjassimah. Hvorfor? Fordi de tror på Allâhs egenskaber som nævnes i Qur’ânen og Sunnah, og bekræfter dem på en måde som er Allâh تَبَارَكَ وَتَعَالَى værdig.

Khawâridj og Mu`tazilah kalder dem Murdji’ah.

Râfidhah kalder dem Nawâsib fordi de ikke overdriver med Huset.

Det samme gør alle andre Ahl-ul-Bid`a.

I dag beskyldes de for at være hårde, agenter, spioner, lærde af den månedlige cyklus og efterfødselsblødning – og andre grimme og modbydelige beskyldninger som stammer fra ondskabens, falskhedens og vildfarelses missionærer. Det eneste Salafiyyûn skal gøre, er at fortsætte med at kalde til Allâhs religion med viden. Samtidig skal de se til, at have storslåede karakterer som tålmodighed, ømhed, visdom – og alle de andre fine egenskaber som er i overensstemmelse med dette vældige kald. De skal hærde med det som siges om dem. Lad dem rette sig efter profeterne og imamerne. I Qur’ânen kan vi læse at profeternes fjender beskyldte dem for løgn, magi, spådom, galskab og meget mere. Således skal den oprigtige kalder se til, at følge disse profeter og de lærde som fulgte dem. Hvordan skal vi stakler undslippe bagvaskelse, hvis ikke disse store og vældige mænd gjorde det? Belønningen er relativ:

الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ 

“Profeter (er mennesker med de sværeste prøvelser), derefter dem som kommer efter dem, derefter dem som kommer efter dem. En person afprøves i overensstemmelse med sin religions styrke.” [at-Tirmidhî (2398), Ibn Hibbân (2900), al-Hâkim (121) og al-Bayhaqî (6326). Autentisk ifølge al-Albânî i “Sahîh-ul-Djâmi`” (994)]

Allâh تَبَارَكَ وَتَعَالَى sagde:

وَلَوْ يَشَاء اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضَكُم بِبَعْضٍ

“Hvis Allâh ville, havde Han besejret dem; men Han ville sætte nogle af jer på prøve gennem andre.” (47:4)

Hvis Allâh سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى ville, kunne Han vejlede alle uden anledning. Men Han vil afprøve folk med hinanden. Den som består prøven og testen ophøjes og æres af Allâh i begge liv. Mange mennesker mislykkes. De bliver svage og giver efter. Enten bliver han passiv og følelsesløs, eller også farer han vild ligesom mange andre. Disse mennesker mislykkedes med prøvelser. Vi beder Allâh تَبَارَكَ وَتَعَالَى om at beskytte os mod alt som forårsager fiasko og nederlag. Jeg sværger ved Allâh, at der pågår en strid mellem sandheden og falskheden. Den er heftigere end et militært slag. Den psykologiske krigsførelse mod Salafiyyah er uden fortilfælde. Slaget foregår på forskellige fronter, med forskellige våben og i hele verden. Det har fundet djævelske hjælpere blandt mennesker og jinn for at planlægge strategier og bekæmpe Salafiyyah og Salafiyyûn. Jeg tror ikke, at de kan sammenlignes med nogen anden. Jeg tror ikke, at der har været noget lignende. Folk er blevet specialister i konspirationer, strategier, løgne, rygter og medier. Sa`îd Hawwâ, en af al-Ikhwân al-Muslimûns søjler, sagde:

“Hvis Mosad og hele verdens sikkerhedstjenester enedes om at ødelægge noget for en person, ville de ikke kunne formå det, al-Ikhwân al-Muslimûn formår.”

Denne mand skrev mange bøger, hvori han tjente den usunde metodik. De højagtede ham. Han havde en høj position hos dem. Med tiden endte han i strid med dem og begyndte at bagtale dem. Med tiden endte han i en konflikt med dem og begyndte at bagvaske dem.

Efter dem kom Qutbiyyûn. Hvis alle disse sikkerhedstjenester, herunder al-Ikhwân al-Muslimûn, enedes – ville de ikke kunne opnå det, som Qutbiyyûn og Haddâdiyyah opnår af bagvaskelse og mudderkastning af Ahl-us-Sunnah. Men du er nødt til at hærde:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

“De udholdende vil få deres løn i fuldt mål, uden afregning.” (39:10)

Vi beder Allâh تَبَارَكَ وَتَعَالَى om at vejlede dem, sætte en stopper for deres ondskab, ophøje Sit ord og støtte Sin religion. Helt sikkert bønhører vor Herre.