“De store lærde lever ikke med nutiden”

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Der findes mennesker som taler meget om at holde sig til Mashâyikh som lever med nutiden – fordi de er kyndigere om nutiden og dens forståelse end vores store lærde. Er det korrekt?

Svar: Hvordan er de store lærde hvis de ikke kender nutiden? Man kan ikke tilhøre de store lærde hvis man ikke kender nutiden, dømmer begivenhederne på baggrund af beviser og har viden om dommen. Det er sådan en person, der tilhører de store lærde. Hvad den som ikke forstår sig på nutiden angår, tilhører han ikke de store lærde.

Der er en modsigelse i talen. Man er ikke fra de store lærde hvis man ikke har viden om Qur’ânen og Sunnah og nutiden, anvender beviser på nutiden – og har viden om dommen. Det er den, der tilhører de store lærde.

Den, der blot har viden om nutiden og ikke om Qur’ânen og Sunnah, har ingen viden. Mange ved hvad der sker af krig i verden og tilstande som mennesker befinder sig i. De har derimod ikke viden om den religiøse dom om spørgsmålet. De kender altså ikke dommen; de ved hvad der foregår uden at have kendskab til den religiøse viden. Man skal ikke bryde sig om denne persons ord. Havde han haft viden, ville han ikke have udtalt sig på denne måde. Han udtaler sig på denne måde kun fordi han ikke kender de lærdes status. Ifølge ham er de lærde dem som beskæftiger sig med dagens nyheder af krig, politik osv. – i stedet for at søge viden og henvise til Allâhs skrift og Hans sendebuds صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم Sunnah.