Alle Ahl-ul-Bid`a er forenede mod Ahl-us-Sunnah

Taler: `Allâmah Muhammad Amân bin `Alî al-Djâmî (d. 1416)

Kilde:

 

Selvom falskhedens folk er indbyrdes uenige, er de forenet i at bekrige Sunnah og Ahl-us-Sunnah. Sådan har det altid været frem til i dag. I kan se hvordan falskhedens folk er uenige og skændes – og muligvis også gør Takfîr på hinanden, men hvis de synes at det er vist eller nyttigt for dem allesammen at forenes i at bekrige Ahl-us-Sunnah, gør de det og lukker øjnene for uoverensstemmelser blandt dem. Så lig dagen er gårsdagen!