Vores pligt vedrørende krigene i de islâmiske lande

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Der er ingen tvivl om at den islâmiske verden er gennemsyret af krige og intriger. Hvad er vores pligt i forhold til disse krige i de islâmiske lande?

Svar: At I undgår dem og ikke deltager i dem. Hold jer bort fra dem og bed Allâh om at skåne jer fra dem. I er forpligtet til at oplyse muslimerne i jeres land og rådgive dem, der lader sig rådgive. Og Allâh جَلَّ وَعَلَا  er Den, der giver succes.