Forskellen mellem oprør mod den muslimske magthaver og den vantro

Taler: `Allâmah `Abdul-Muhsin bin Hamad al-`Abbâd

Kilde:

 

Spørgsmål: Er der nogen forskel mellem oprør mod den muslimske magthaver som regerer efter Sharî`ah og magthaveren som regerer efter demokrati?

Svar: Oprør gøres enten mod en muslim eller en vantro. Hvad muslimen angår, er det ikke tilladt at gøre oprør mod ham – så længe han ikke viser klar vantro som folk har beviser for fra Allâh. Det må altså ikke dreje sig om uklare spørgsmål; de skal være klare.

Hvad oprør mod den vantro angår, er det tilladt – forudsat at man har en stærk fornemmelse af, at han vil blive væltet. Hvis oprøret derimod leder til, at den vantro magthaver jævner oprørerne med jorden og forbliver på sin post – er det bare værdiløst.