Skal man fordømme den vantro som synder?

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde:

 

Spørgsmål: Hvis jeg ser en vantro synde, skal jeg fordømme ham eller ej?

Svar: Hvis du ser en vantro synde, skal du ikke fordømme ham. Han er ikke forpligtet til at følge islâms domme. Derimod skal du kalde ham til islâm. Kald ham til at bevidne at der findes ingen sand gud undtagen Allâh og at Muhammad er Allâhs sendebud, kald ham til at forrette bønnen, betale almissen, faste Ramadhân og udføre pilgrimsfærd.

Men hvis han synder blandt mennesker som fordømmer synden, skal han fordømmes. Han skal dog ikke fordømmes fordi han er forpligtet til at følge islâms domme. Han skal fordømmes fordi han trodser landets lov.