Skal man følge en lærds Tabdî` på et individ?

Forfatter: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Kilde: al-Lubâb, side 281

Spørgsmål: Hvis en lærd gør Tabdî` på et individ, bliver det obligatorisk for studerende og lægfolk at gøre det samme?

Svar: Enhver som tror at den lærde har ret skal følge sandheden. Det er ikke tilladt at afvige fra sandheden. Der er mange mennesker i dag der falder i dette usunde princip. Når en lærd beviser hvorfor en person er en innovator, siger visse at de ikke behøver at følge det. Dette princip er et af de mest modbydelige principper, der er blevet oprettet for at støtte og bevare løgn samt bekæmpe sandheden og dem der holder fast i den. Til deres usle principper hører at de siger at de ikke er forpligtet til at følge visse lærdes ord og domme. De forlader vers og hadîther, bevis og dokumentation. Er du ikke forpligtet til at følge det? Hvad er det for tom snak egentlig?