Imâmen i Rukû` venter på de ankomne

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Er det foreskrevet for imâmen som befinder sig i Rukû` at vente på dem som er kommet ind i moskéen – så at de kan tilslutte sig bønnen?

Svar: Ja. Da profeten  var i Rukû`, løftede han ikke hovedet før fodtrin var stoppet. Han ventede altså på dem, der var kommet ind.