Hvad gør man hvis imâmens renselse brydes under sidste Tashahhud?

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde:

 

Spørgsmål: Hvad gør man hvis imâmen bryder sin renselse under sidste Tashahhud?

Svar: Formuleringen skal være “hvis imâmens renselse brydes”. Ingen, hverken imâmen eller nogen anden, må bryde sin renselse under den obligatoriske bøn. Sig derfor “hvis hans renselse brydes”.

Hvis hans renselse brydes under den sidste Tashahhud, forlader han bønnen og lader en anden i samlingen tage over – eller også siger han til dem at de skal fuldbyrde bønnen på egen hånd.