Ibn `Uthaymîn om “det gyldne princip”

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde:

 

Spørgsmål: Det er kendt, at Shî`ah og Murdji’ah er drastisk anderledes fra Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ`ah. Der findes et princip, om hvilket nogle lærde siger, at det er “det gyldne princip”, og det går ud på at vi hjælper hinanden i de ting vi er enige om – og at vi retfærdiggør hinanden i de ting vi er uenige om. Hvordan kan vi retfærdiggøre disse Shî`ah?

Svar: Dette “gyldne princip” er ikke det gyldne princip. Faktisk er det overhovedet ikke et princip. Ting vi er enige om er en del af Allâhs عَزَّ وَجَلَّ velsignelse. Sammenhold er bedre end splittelse. Med hensyn til de ting vi er uenige om, er det muligt at vi retfærdiggør hinanden på grund af dem – ligesom det er muligt, at vi ikke gør det:

En uoverensstemmelse som er mulig og tilladt er ikke et problem. Imâmerne har altid været forskellige; Imâm Ahmad, Imâm ash-Shâfi`î, Imâm Malik og Imâm Abu Hanîfah – de er alle forskellige.

I tilfælde af en uoverensstemmelse som ikke er tilladt, for eksempel i forbindelse med spørgsmålene om `Aqîdah, retfærdiggør vi ikke hinanden. Der er det obligatorisk at vende tilbage til det, som er bevist af Qur’ânen og Sunnah.

Det er altså obligatorisk for Murdji’ah, Shî`ah og alle andre innovatorer at vende tilbage til Qur’ânen og Sunnah – og de kan ikke retfærdiggøres. Dette princip er derfor ikke det gyldne princip. De skulle have kaldt det “træ-princippet”.