En lærd kritiserer en person mens en anden roser ham

Forfatter: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Kilde: al-Lubâb, side 502-503

Spørgsmål: Hvordan skal vi forholde os til de lærdes uenighed om kritik og ros af en kalder?

Svar: For dem, der har viden om principperne omkring Djarh wa Ta`dîl (kritik og ros) er det solklart hvordan man forholder sig til det. Han giver fordel til den forklarede kritik over den anonyme ros. Sådan er det i tilfældet af at kritik og ros kolliderer. Hvis kritik og ros kolliderer, har den forklarede kritik fordel. Du finder ikke en lærd der siger noget andet. De eneste der gør det er de dumme, som opdrager de unge til at blive dumme lægmænd. De har indvendinger og er umedgørlige når det kommer til disse principper. Ahl-us-Sunnahs lærde er enige omkring dette princip. De anser at, hvis en lærd kritiserer en person, som enten ikke roses af en anden lærd eller også gør det, har den forklarede kritik fordel over ros. Visse siger at kritik har fordel uanset hvad. Den korrekte holdning er dog, at kritik skal være forklaret hvis den skal have fordel over den anonyme ros.

Mange vildledte går i dag til visse lærde og maskerer sig som Salafiyyûn, så de kan anbefales af dem. De bruger disse anbefalinger til at bekæmpe Salafs manhadj og Salafiyyûn. Det er netop hvad der er sket hos jer i Holland, Frankrig og andre lande.

Nogle uvidende mennesker som følger falskhed er gået til de lærde der følger Salafs manhadj og fået med sig anbefalinger – på en måde som kun Allâh kender. Deres motiver er usle. De vil lege med de unges hjerner med disse anbefalinger for at borttage dem fra Salafs manhadj og i stedet kaste dem i Hizbiyyahs og vildfarelsens afgrund. Det er sket hos jer og I ved det. Unge må være opmærksomme på disse principper. De må være opmærksomme på disse skurke, der leger med de unges hjerner og følelser. De leger med islamiske principper, fundament og tekster.