Hvordan kan du faste men ikke forrette bønnen?

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde:

 

Spørgsmål: Jeg har lagt mærke til at mange sover i Ramadhânen når jeg ringer til dem, og vågner ikke før iftâr; efter `Asr, én eller halvanden time før iftâr. Er de ligesom personer som ikke forretter bønnen af dovenskab?

Ibn `Uthaymîn: Har de ikke bedt Dhuhr og `Asr?

Spørgeren: Nej, de har bedt hverken Dhuhr eller `Asr.

Ibn `Uthaymîn: Jeg anser at forladelsen af bønnen med hvilken en person begår vantro og træder ud af islâm med er en fuldstændig forladelse af bønnen. Hvad angår den som kun forlader visse bønner, træder han ikke ud af islâm – dog er der ingen tvivl om at han er Fasîq (den trodsige synder). Til sådan en person siger vi:

Hvordan kan du faste men ikke forrette bønnen?