Hvad gør man ved uenighed om hadîthens ægthed?

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde:

 

Spørgsmål: Skal man acceptere de senere lærdes klassificering af hadîther? Deres foretrædere havde jo bedre hukommelse og mere viden – og de var frommere.

Svar: Hvis de tidligere og senere lærde er uenige om hadîthens ægthed, på den måde at de første autentificerede den i modsætning til de senere eller omvendt, skal den person som er i stand til det og besidder dømmekraft granske begge synspunkter – og acceptere dét, som han anser mere berettiget til at blive accepteret. Sådan skal den som har viden afklare det.

Hvad angår den som ikke er sådan, skal han følge de tidligere lærdes klassifikation – fordi de er tættere på det korrekte end de senere lærde. De lærde har et kendt princip; jo længere væk folk er fra Sunnah i form af tid eller handling, desto svagere er deres viden om den.

Dette er nemlig det detaljerede svar; den som er i stand til at overveje skal gøre det og følge sin konklusion – mens den som ikke er i stand til det skal følge de tidligere lærdes mening.