Hedninge og Ahl-ul-Bid`a er fjernest fra Allâh

Forfatter: Imâm Shams-ud-Dîn bin Qayyim-il-Djawziyyah (d. 751)

Kilde: ad-Dâ’ wad-Dawâ’, side 95

Grundreglen i forbindelse med dette emne er, at jo længere væk hjertet er fra Allâh, jo hurtigere bliver det udsat for sygdomme. Og jo tættere hjertet er Allâh, desto fjernere er sygdomme fra det. Afstanden fra Allâh varierer og nogle er værre end andre;

Forsømmelse distancerer hjertet fra Allâh.

Synder skaber større afstand end forsømmelsen.

Innovationer skaber større afstand end synder.

Hykleri og afgudsdyrkelse skaber større afstand end alle andre.