Første ti dage af Dhûl-Hidjdjah eller sidste ti dage af Ramadhân?

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Hvilke dage er bedre; de første ti dage af Dhûl-Hidjdjah eller de sidste ti dage af Ramadhân, så at man kan blive ved med at udføre gode handlinger i dem?

Svar: Begge disse ti dage består af meget godt og mange fortræffelige dyder. Visse lærde siger dog at de sidste ti nætter af Ramadhân er bedre end de første ti nætter af Dhûl-Hidjdjah, mens de første ti dage af Dhûl-Hidjdjah er bedre end de sidste ti dage af Ramadhân. Sådan siger visse lærde, og Allâh ved bedre.