Er fasten gyldig for personen som kun beder i Ramadhânen?

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde:

 

Spørgsmål: Er  fasten gyldig for personen som kun beder i Ramadhânen?

Svar: Såfremt personen som kun beder i Ramadhânen beder fordi vedkommende har til hensigt at vende tilbage til Allâh, angre sig over for Allâh på grund af de seneste års forsømte bønner og er fast besluttet på at bede resten af sit liv, er hans faste gyldig – også i tilfælde af at vi siger at han er blevet vantro på grund af én forsømt obligatorisk bøn, ligesom visse Salaf sagde. Hans anger sletter dét som har været.

Hvis han derimod med sin bøn i Ramadhânen ikke har til hensigt at bede efter Ramadhânen, i det tilfælde gælder følgende:

Hvis han mener at bønnen udenfor Ramadhânen ikke er obligatorisk, er han vantro og hans faste vil blive afvist – ligesom hans bøn i løbet af Ramadhânen ikke vil blive accepteret.

Hvis han derimod mener at bønnen er obligatorisk men beder ikke og dermed synder over for Allâh, er hans faste accepteret – med frygten for at hans tilstand er meget kritisk såfremt han forlader bønnen efter Ramadhânen – fra et synspunkt om hvorvidt han er muslim eller ej.