Er det tilladt at kalde de arabiske regeringer for vantro?

Taler: `Allâmah Rabî` bin Hâdî al-Madkhalî

Kilde: Madjmû`-ul-Fatâwâ (1/145)

Spørgsmål: Er det tilladt at kalde de arabiske regeringer for vantro?

Svar: Den af dem som anser at disse menneskestiftede love er bedre end Allâhs lov er vantro. Den som inderst inde anser at kun Allâhs lov har ret til at herske og at det er forbudt at styre med nogen anden lov, men styrer med andre love på grund af sin lyst, har ikke begået en større vantro.

Vantroen er forbundet med at anse det for at være lovligt at dømme med noget andet end Allâhs lov, at mene at de hedenske love er bedre end Allâhs lov – eller betragte dem lige med Allâhs lov. Den som tror på nogen af de ovennævnte muligheder, eller alle, er vantro.