Domen for at nægte at bede bag en imâm med en anden retsskole

Forfatter: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Kilde: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misriyyah (1/153)

Den som siger at det ikke er tilladt at bede bag for eksempel Mâlikiyyahs imâmer har udtalt sig på én af de værste og afskyelige måder. Den som udtaler sig sådan fortjener at blive straffet hårdt. Hans respektløse ord mod disse herrer kræver at han straffes. Den som udtaler sig sådan havner under de vildledte Ahl-ul-Bid`a.

Det samme gælder for personen som siger at det ikke er tilladt at bede bag en imâm før man ved hvilken troslære han har. Ingen muslim har sagt dét før. Ahl-ul-Hadîth was-Sunnah som ash-Shâfi`î, Ahmad og Ishâq er enige om at fredagsbønnen bedes bag hver from og syndig imâm. De siger endda det samme om de fleste Ahl-ul-Bid`a som Djahmiyyah – som siger at Qur’ânen er skabt og at Allâh ikke vil blive set på Dommedagen. De satte Ahmad på en prøvelse og han er den mest kendte imâm i Sunnah. På trods af dette er alle rapporteringer overens om at han bad fredagsbønnen bag Djahmiyyah, Qadariyyah og Rafidhah. Ingen må forlade fredagsbønnen fordi imâmen er en innovator.

Derimod er de uenige om hvorvidt bønnen skal tages om eller ej. Der er to meninger om spørgsmålet og begge er blevet rapporteret fra Ahmad. Det siges at den skal tages om hvis den blev bedt bag en trodsig synder. Ash-Shâfi`îs og Abû Hanîfahs retsskoler siger at den ikke skal tages om.