Den som ikke beder Rawâtib og i samling skal ikke svare på spørgsmål

Forfatter: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah

Kilde: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misriyyah (1/149)

Den som har for vane ikke at bede frivillige Rawâtib skal ikke dømme, vidne – eller endda udstede fatwaer. Hvad skal man så sige om personen som har for vane at lade være med at bede i samling – som er islâms mægtigste ritual?