Vilkår for offerdyret til `Aqîqah

Taler: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Kilde:

 

Spørgsmål: Jeg har hørt at der er ingen vilkår for offerdyret til `Aqîqah, samtidig med at jeg har læst at vilkårene er de samme som for offerdyret til Udhhiyah. Jeg vil meget gerne have forklaret detaljerne.

Svar: `Aqîqah er foreskrevet gennem mange hadîther fra sendebudet ﷺ. Ingen af disse hadîther nævner dog vilkårene som nævnes i forbindelse med Udhhiyah. Visse lærde sammenligner `Aqîqah med Udhhiyah, herunder også dens vilkår. Vi har imidlertid et moderat forhold til analogi (Qiyâs), og befinder os mellem dem som nægter analogi, som Dhâhiriyyah gør, og dem som overdriver med analogi, som Hanafiyyah og de som følger deres metode. Vores bevis i dette spørgsmål er Imâm ash-Shâfi`îs ord:

“Analogi er en nød og bruges kun i nødsituationer.”

Når vi læser alle disse hadîther om `Aqîqah uden at finde at den har de samme vilkår som Udhhiyah eller endda en indikation af disse, siger vi:

“Hvad der ikke er nævnt, ser man bort fra.”

Hvis Allâh ikke nævner nogen betingelser bortset fra at `Aqîqah skal finde sted den syvende dag, og at to lam skal slagtes for en dreng og et lam for en pige, så stiller vi ikke andre vilkår til `Aqîqah ud af sammenligning med Udhhiyah. Hvorfor ikke? Fordi analogi er en lovgivning som vi ikke er i nød for.