Versen som beviser Allâhs rejsning, nedstigning og ankomst

Forfatter: Imâm `Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa`dî (d. 1376)

Kilde: Taysîr-ul-Karîm, side 95-96

Allâh تَبَارَكَ وَتَعَالَى sagde:

هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن يَأْتِيَهُمُ اللّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلآئِكَةُ

“Har de andet at vente på, end at Allâh og englene skal komme til dem i skygger af skyer?” (2:210)

Dette vers og ligeledes andre lignende vers er bevis for Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ`ah, som bekræfter Allâhs frivillige egenskaber, som rejsningen, nedstigningen og ankomsten – som Allâh تَعَالَى eller Hans sendebud صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ har beskrevet Allâh med. De bekræfter dem på en måde, der passer til Allâhs majestæt og vældighed, uden at ligne eller fordreje – til forskel fra Mu`attilahs forskellige typer som Djahmiyyah, Mu`tazilah og Ashâ`irah. De benægter disse egenskaber og fortolker dem på en måde som Allâh ikke har afsløret nogen beviser for. Faktisk bagtaler deres fortolkninger Allâhs og Hans sendebuds صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ afklaring. De hævder, at deres teorier er vejledende i spørgsmålet. De mangler både det åbenbarede og intellektuelle bevis for det.

Med hensyn til de åbenbarede beviser, erkender de selv at Qur’ânen og Sunnah beviser Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ`ahs troslære og at de derfor må fortolkes således, at de ikke bliver forstået bogstaveligt men at de adderes eller subtraheres. Som du kan se, er dette intet en troende med mindste mængde tro i hjertet behages af.

Med hensyn til de intellektuelle beviser, er der intet i intellektet, der benægter disse egenskaber. Intellektet beviser faktisk, at den som er i stand til at handle er mere fuldkommen end den som ikke er det, og at Hans تَعَالَى handlinger, som er relaterede til skabelsen og Ham, er ren fuldkommenhed. Hvis de mener, at bekræftelsen af disse egenskaber kræver en lignelse mellem Allâh og skabelse så siger vi at det at tale om egenskaber er som at tale om essensen.

Ligesom Hans essens ikke ligner skabelsens essens, ligner heller ikke Hans egenskaber skabelsens egenskaber. Allâhs egenskaber ligner nemlig ikke skabelsens egenskaber. Hans egenskaber er underordnede Hans essens og skabelsens egenskaber er underordnede deres essenser. Derfor kræver bekræftelse ikke lignelse overhovedet.