To typer af Allâhs herrevælde

Forfatter: Shaykh `Abdur-Razzâq bin `Abdil-Muhsin al-`Abbâd

Kilde: at-Tuhfah as-Saniyyah, side 30

Allâhs herrevælde over skabelsen er opdelt i to typer:

1 – Generelt.

2 – Specifikt.

Hvad det angår det generelle, er det at Han er hele skabelsens Herre som Han forsørger med underhold, gaver, sundhed og andre generelle faktorer der påvirker en muslim og en vantro, den fromme og den syndige.

Hvad det angår det specifikke, er det at Han forsørger tjenere med tro, vejledning, lydighed og tilbedelse. Denne type er specifik for de troende.