Testamenterede at blive begravet i sin moské

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde: Madjmû`-ul-Fatâwâ (17/211-212)

Spørgsmål: En mand byggede en moské og testamenterede at blive begravet i den, hvorefter han blev begravet i den. Hvad skal der gøres nu?

Svar: Testamentet er ukorrekt. Moskéer er ikke begravelsessteder. Det er ikke tilladt at begrave i moskéen. Det er forbudt at fuldbyrde testamentet. Nu er det obligatorisk at grave liget op og begrave det på den muslimske begravelsesplads.