Skal en rejsende forkorte `Ishâ’ hvis han beder bag en imâm som beder Maghrib?

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Jeg er rejsende og jeg bad `Ishâ’ bag imâmen som bad Maghrib. Skal jeg forkorte bønnen i dette tilfælde?

Svar: Nej, fordi du fulgte en bøn som ikke var forkortet – det vil sige Maghrib. Maghrib forkortes ikke, og for Ma’mûm (en person som beder bag imâmen) gælder samme dom som gælder for imâmen. Du skal derfor fuldende din bøn.