Opdelt Mushaf skal behandles som en hel Mushaf

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde:

 

Spørgsmål: Der findes Mushaf som er inddelt i separate bind, hver del (جزء) fra Qur’ânen for sig. Skal selv disse bind betragtes som en Mushaf – i den forstand, at de ikke kan berøres uden renselse (Wudhû’) eller medbringes på toilettet?

Svar: De lærde siger, at en Mushaf ikke behøver at være hel for at blive betragtet som en Mushaf. Det er nok med en enkelt side for at den får Mushafs dom; hvilket betyder at det ikke er tilladt for den urene at røre ved den eller tage den med sig på toilettet.

Dette gælder imidlertid ikke for et Qur’ân-vers i en bog. I dette tilfælde er det tilladt at røre ved bogen uden renselse og – hvis nødvendigt – medbringe den på toilettet.