Manden som ikke begrænser sig ved de fire imâmer

Forfatter: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah

Kilde: Mukhtasar-ul-Fatâwâ al-Misriyyah (1/152)

Med hensyn til en persons ord at han ikke begrænser sig ved de fire imâmer, har han helt ret hvis han hentyder til at han ikke begrænser sig ved en bestemt imâm og ignorerer de andre. Og hvis han mener at han ikke begrænser sig ved nogen af dem og i stedet opponerer mod dem, kommer han stort set altid at tage fejl. Thi i princippet forlader sandheden i Sharî`ah ikke disse fire retsskoler. De lærde har dog delte meninger om sandheden er et andet sted end hos disse fire i nogle spørgsmål. Der findes to meninger om det, hvilket vi har nævnt indgående andre steder [Se Madjmû`-ul-Fatâwâ (2/219-220)].

Mange gange, når en mening er korrekt, kan det virke som om ingen af de fire har den – men den har de vist. Der er dog ingen tvivl om at Allâh ikke har befalet at kun fire personer følges og ingen andre. Ingen lærd siger det. Dette minder om når man siger at hadîtherne er rapporteret af al-Bukhârî og Muslim. Hadîtherne som al-Bukhârî og Muslim har rapporteret og klassificeret som autentiske er også blevet klassificeret som autentiske af andre utallige lærde. Disse hadîther accepteres fordi de er autentiske – og ikke fordi en bestemt person har rapporteret dem.

Apropos personen som får rede på en hadîth og siger “Havde den været autentisk, ville min retsskole ikke have forsømt den”, skal han straffes for sin overdreven uvidenhed og uvidende tale om religionen. Løgn om Allâhs sendebuds  hadîth hører til de største synder.