“La ilâha illâ Allâh” omfatter alle tre typer af Tawhîd

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, side 50

Spørgsmål: Hvordan omfatter “La ilâha illâ Allâh” alle typer af Tawhîd?

Svar: Disse ord omfatter alle typer af Tawhîd, enten gennem omfang – eller gennem krav. Når en person siger “La ilâha illâ Allâh”, får det ham til at tænke på Tawhîd i tilbedelsen – som også kaldes for Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Denne type af Tawhîd består af Tawhîd-ur-Rubûbiyyah, fordi ingen dyrker Allâh alene uden at bekræfte Hans Herredømme (Rubûbiyyah). Ligeledes består den af Tawhîd al-Asmâ’ was-Sifât, eftersom mennesket dyrker ingen anden end den, der fortjener at blive dyrket på grund af Hans Navne og Egenskaber. Derfor sagde Ibrâhîm til sin far:

يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا

“Far! Hvorfor tilbeder du noget, der hverken kan høre eller se og ikke er dig til nogen gavn?” (19:42)

Således består Tawhîd i dyrkelsen både af Tawhîd-ur-Rubûbiyyah og Tawhîd al-Asmâ’ was-Sifât.