Konen vil til ISIS

Taler: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Kilde:

 

Spørgsmål: Vi lever i et nazaræisk land i Caribien. Vi er en minoritet og der er ingen studenter iblandt os. Uvidenhed er spredt iblandt os. Jeg har fået at vide, at én af brødrenes kone ønsker at slutte sig til ISIS. Han har forgæves forsøgt at råde hende flere gange; hun og hendes familie skal dertil. Sådan har vores tilstand været længe. Vi beder om et råd.

Svar: Jeg råder jer til at holde fast i jeres religion. Hold fast ved jeres religion, hold på jeres koner – lær dem og råd dem. Hvis de tager imod rådet, tilhører al lovprisning Allâh. Hvis de derimod ikke gør det og slutter sig til de vildledte, skal man skille sig fra dem. Allâh kommer til at sørge for jer.