Kan en muslimsk kvinde behandles af en vantro kvinde?

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde:

 

Spørgsmål: Kan en muslimsk kvinde behandles af en nazaræer?

Svar: Det er harmløst hvis hun stoler på hende. Beviset for det er, at sendebudet صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم brugte en hedensk guide da han udvandrede fra Makkah til al-Madînah. Han hed `Abdullâh bin Urayqit. I ved hvor alvorligt det var. Quraysh var ude efter Allâhs sendebud صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم og udlovede hundrede kameler til den som fangede ham og Abû Bakr. Hedningen kunne have udnyttet det og vildledt dem. Men i og med, at Allâhs sendebud صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم stolede på ham, hyrede han ham.