Intet behov for billeder til kaldet

Taler: `Allâmah Muhammad bin Hâdî al-Madkhalî

Kilde:

 

Jeg sværger ved Allâh at jeg ikke tillader afbildning. Jeg hverken synes om det eller finder behag i det. På Dommedagen kommer jeg til at strides med den som spreder billeder af mig. Jeg sværger ved Allâh at jeg ikke finder behag i det. Hvordan kan jeg gøre dét, når Allâhs sendebud ﷺ forbandede afbilderne? Han forbandede den som forbruger rente, finansierer rente, nedskriver og bevidner rente – og afbilderen. Dette rapporteres i Muslims “as-Sahîh”. Hvad skal vi gøre med alle disse beviser, mennesker?

Alle lærde tillader afbildning når der er tale om nødstilfælde, men disse er intet nødstilfælde. Hvad skal vi gøre med alle disse beviser? Det er intet nødstilfælde. Allâhs skrift blev fremsat til os fra person til person. Allâhs sendebuds ﷺ Sunnah blev fremsat til os via beretningskæder og fra person til person. Hvis afbildning var et krav, ville disse menneskers billeder have blevet fremsat til os og gemt – og i så fald ville de have haft mere ret til det. Det rækker med autentisk beretning – og i dag har vi endda adgang til lyd. Du kan høre et menneske tale som om det sidder foran dig. Det er nok – og al lovprisning tilhører Allâh.