Innovationer i Sha`bân

Taler: `Allâmah Muhammad Amân bin `Alî al-Djâmî (d. 1416)

Kilde:

 

Spørgsmål: Vi nærmer os midten af Sha`bân, og De ved hvilke slags innovationer bliver praktiseret under den tid – derfor ønsker jeg at folk bliver oplyst om det og advaret imod det.

Svar: Spørgeren spørger om folks vaner den femtende Sha`bân, når nogle faster og er aktive i tilbedelsen den nat og tror at det er Sunnah – mens nogle måske endda tror at det forlænger deres levetid.

Svaret er, at profetens ﷺ vejledning er den bedste vejledning, og den er at faste hele Sha`bân – eller det meste af den. Det er blevet bekræftet fra profeten ﷺ i hadîthen som rapporteres af `Â’ishah at han fastede hele Sha`bân måned – og i en anden hadîth at han ﷺ fastede dens større del. Ahl-us-Sunnah kombinerer disse to hadîther på den måde, at han ﷺ nogle gange fastede hele Sha`bân måned, mens han ﷺ andre gange fastede dens større del – så at folk ikke forveksler den med Ramadhân (hvis han hele tiden fastede hele måneden).

Profetens ﷺ vejledning som skal følges er, at den som er i stand til det faster hele Sha`bân måned – eller dens større del.

Med hensyn til, hvad der senere blev introduceret af Sûfiyyah og dem, de underviste – og det er at særskille den femtende Sha`bân til fasten og den nat til tilbedelse og forsamling med mad – er det en innovation som man hverken bør falde i eller tro at det er en “god innovation”, efter at det er blevet bekræftet at profeten ﷺ sagde:

وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ

“Enhver innovation er vildfarelse” (Muslim 867)

Hver innovation i religionen er altså en vildfarelse. Hvis det er nødvendigt at indføre innovationer, kan det kun ske når det kommer til verdslige ting. Her kan du indføre som du vil. Hvad det derimod angår religionen, er det ikke tilladt; i religionen er der ingen indførelse, udvikling og tilføjelse.