Ibn `Uthaymîn om demonstrationer

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde: al-Djawâb al-Abhar, side 75

Spørgsmål: Anses demonstrationer til at være en foreskrevet måde at kalde på?

Svar: Demonstrationer er et nyt anliggende som var ukendt på profetens  og hans ledsageres رَضِيَ اللهُ عَنْهُم tid. I disse demonstrationer er der rod og kaos som gør det til en forbudt handling. Deri forekommer knuste vinduer og døre. Tillige sammenblandes mænd og kvinder, unge og gamle – og der forekommer andre sager som består af fordærv og synder.

For at lægge pres på regeringerne rækker det med en tilrettevisning fra Allâhs تَعَالَى skrift eller Hans sendebuds  Sunnah – og dét er det bedste en muslim kan konfronteres med.

Hvis regeringen derimod er vantro, vil de ikke bryde sig om disse demonstranter.

Derfor anser vi disse demonstrationer for at være fejlagtige.

Angående dét de kalder for “fredelige demonstrationer”, er de måske kun fredelige i begyndelsen eller første gang. Derefter begynder sabotagen og ødelæggelserne.

Jeg råder de unge til at følge Salafs vej, for sandelig berømmede Allâh Muhâdjirûn, Ansâr og dem som fulgte dem.