Ibn Taymiyyah om `Îd-lykønskninger

Forfatter: Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

Kilde: Madjmû`-ul-Fatâwâ (24/253)

Spørgsmål: Er der noget grundlag i Sharî`ah for `Îd-lykønskninger som “`Îd Mubârak” (velsignet `Îd) og lignende? Hvad skal man sige i så fald?

Svar: Angående lykønskninger i forbindelse med `Îd som man siger efter `Îd-bønnen – som “Taqabbal Allâhu minnâ wa minkum” (Må Allâh acceptere fra os og jer) og lignende – er der blevet rapporteret at nogle ledsagere plejede at gøre det. Imâmerne som Ahmad og andre anser at det er tilladt. Derimod sagde Ahmad:

“Jeg kommer ikke til at indlede lykønskningen. Hvis nogen lykønsker mig først, vil jeg lykønske tilbage.”

Fordi er det obligatorisk at besvare lykønskninger. Det er imidlertid ikke befalet Sunnah at indlede lykønskningen – ligesom den heller ikke er forbudt. Den som lykønsker har en forgænger, ligesom den som undlader at lykønske også har en forgænger – og Allâh ved bedre.