Hvad er dommen for at grave op grave for at bygge en vej?

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde: Madjmû`-ul-Fatâwâ (17/203)

Spørgsmål: Er det tilladt at grave op grave for at bygge en offentlig vej, hvis den kun kan gå igennem begravelsespladsen? Er det tilladt at grave dem op og flytte dem for dette samnfundsvelfærdets skyld?

Svar: al-Ladjnah ad-Dâ’imah i Saudi Arabien, eller i det mindste nogle af deres lærde, har udstedt en fatwa, at det i en nødsitutation hvor der findes ingen andre løsninger er tilladt at grave op grave for at bygge veje. I dette tilfælde graves gravene op og skeletterne flyttes til en anden begravelsesplads.