Hvad er dommen for at begrave Ahl-ul-Bid`a på Ahl-us-Sunnahs begravelsesplads?

Taler: Imâm Muhammad bin Sâlih bin `Uthaymîn (d. 1421)

Kilde: Madjmû`-ul-Fatâwâ (17/215)

Spørgsmål: Hvad er dommen for at begrave Ahl-ul-Bid`a på Ahl-us-Sunnahs begravelsesplads?

Svar: Hvis innovatoren er vantro, er det ikke tilladt at begrave ham blandt muslimerne. De vantros begravelsesplads skal være adskilt fra den muslimske. Hvis hans innovation derimod ikke er vantro, er det ikke et problem at begrave ham blandt muslimerne.